4. ఉత్తర ఒలింగో

4. ఒలింగో

చిత్రం ద్వారా జెరెమీ గాటెన్

ఒలింగో కార్నివోరాలో మరొక సభ్యుడు, ఇది రకూన్లతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంది, అయితే ఇది చాలా తక్కువ విస్తృతంగా పంపిణీ చేయబడింది. కొన్ని మధ్య అమెరికా దేశాలకు పరిమితం కావడంతో, ఈ చెట్టు నివాస జంతువు సాధారణంగా సముద్ర మట్టానికి 1,000 మీటర్ల ఎత్తులో పర్వత ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంది.

ఈ జంతువు మా ఏకైక శాఖాహారం - ఒలింగో అత్తి పండ్ల వంటి పండ్ల మీద ప్రత్యేకంగా ఫీడ్ చేస్తుంది. ఈ జంతువు శాఖాహారి, మరియు కార్నివోరా యొక్క క్రమం యొక్క సభ్యుడు అని చెప్పడం వైరుధ్యంగా అనిపిస్తుందా? వద్దు! గుర్తుంచుకోండి, ‘మాంసాహారి’ అనేది శాస్త్రీయ వర్గీకరణ, ఇది ‘మాంసాహారి’ అనే సంభాషణ పదాలకు భిన్నమైన అర్థంతో ఉంటుంది.

ఈ మాంసాహారి మధ్య అమెరికాకు చెందినది.