కఠినమైన మనిషి

మీరు ఎప్పుడైనా రెండు కంగారూస్ బాక్స్ చూశారా? ఆశ్చర్యకరంగా, ఇది ధ్వనించేంత అందమైనది కాదు.

ఈ మార్సుపియల్స్ సుమారు 10 మంది వ్యక్తులను కలిగి ఉన్న ‘మాబ్స్’ అని పిలువబడే పెద్ద సమూహాలను ఏర్పరుస్తాయి. నాలుగు జాతులలోనూ కనబడిన కంగారూస్‌లో పోరాటం ఒక ప్రమాణం. పోరాటం ఎక్కువగా మగవారి చేత జరుగుతుంది, అయినప్పటికీ నీరు వంటి ముఖ్యమైన వనరు లైన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆడవారు అప్పుడప్పుడు ఈ పోరాటాలలో పాల్గొంటారు. హింసకు ఒక కారణం ఏమిటంటే, ఒక జనసమూహంలో ఆడవారికి ప్రాప్యత, (సాధారణంగా) చిన్న మగవారు నివాస పురుషుడిని సంతోషకరమైన పోరాటంలో సవాలు చేస్తారు.

పోరాటం

ఈ వీడియో ఈ అద్భుతమైన ప్రవర్తనను దాని అన్ని కీర్తిలలో బంధిస్తుంది. ఈ మ్యాచ్‌లను ఇంత క్రూరంగా మార్చడానికి కారణం ఎలాంటి నియమాలు లేకపోవడం: గెలవడానికి గోకడం, తన్నడం మరియు బెల్ట్ షాట్‌ల క్రింద అవసరం. తన్నేటప్పుడు, వారి తోకలపై రూస్ సమతుల్యం, గురుత్వాకర్షణను ధిక్కరిస్తుంది.పోరాటం నాటకీయంగా తదేకంగా చూస్తుంది. చివరగా, ఓడిపోయిన మగవాడు వెనక్కి వెళ్లి విజేతను తన బహుమతితో వదిలివేస్తాడు.

బిబిసి ఎర్త్ యొక్క వీడియోలో ఇవన్నీ చూడండి: