చిత్రం: ఎరిక్ కిల్బీ ఫ్లికర్ ద్వారా

భయానక చిత్రం లేదా జంతు రాజ్యంలో సాధారణ రోజునా? దిగువ రెండు వీడియోలను విన్న తర్వాత మీరు నిర్ణయించుకుంటారు.

మీరు అడవుల్లో నడుస్తున్నారు మరియు మీరు ఒక మహిళ అరుపు వింటారు. మీరు చుట్టూ చూస్తారు మరియు ఎవరినీ చూడలేరు.

అప్పుడు మీరు దానిని గుర్తించండి: ఒక పర్వత సింహం. ఎలాగైనా, మీరు బాగా పరిగెత్తండి! పర్వత సింహాలు జాగ్వార్ల వలె పెద్దవిగా ఉంటాయి, కాని చాలా మంది దీనిని 'పెద్ద పిల్లి' గా వర్గీకరించరు, ఎందుకంటే వాటికి విలక్షణమైన పెద్ద పెద్ద పిల్లి గాత్రాలను చేయడానికి ప్రత్యేకమైన స్వర సామర్థ్యం లేదు.వారి అరుపులకు పేరుగాంచింది (పర్వత సింహాలను కొందరు పర్వత అరుపులు అని కూడా పిలుస్తారు) ఈ జీవులకు రకరకాల గాత్రాలు ఉన్నాయి. అవి ఖచ్చితంగా సింహాల కన్నా తక్కువ శబ్దం చేస్తాయి, పర్వత సింహాలు హిస్సెస్, కేకలు, చిర్ప్స్ మరియు ఈలలు వంటి తక్కువ శబ్దాలను చేస్తాయి, ఇవి దేశీయ పిల్లులతో సమానంగా ఉంటాయి.

క్రింద ఉన్న అద్భుతమైన వీడియో కెమెరా ట్రాప్ వీడియోలో చిక్కిన అడవుల్లో ఒక ఆడ పర్వత సింహం అరుస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది.ఈ ఆడది ఎక్కువగా మగవారి కోసం సహజీవనం కోసం చూస్తుంది.

ఆడ పర్వత సింహాలను అరుస్తూ సాధారణంగా వేడిలో ఉంటాయి, ఇది ప్రతి సంవత్సరం అనేక సార్లు జరుగుతుంది.

మగవారు అరుస్తున్నప్పుడు, వారు ఎక్కువగా మగవారి పోటీలో ఉంటారు మరియు ఇతర మగవారిని దూరం చేసే ప్రయత్నంలో ఉంటారు.పర్వత సింహం

పర్వత సింహాలు కూడా సంభోగం గురించి అరుస్తాయి.ఈ ప్రత్యేకమైన శబ్దాలను ఈ క్రింది వీడియోలో వినండి…

వినండి:

వాచ్ నెక్స్ట్: గ్రిజ్లీ బేర్ 4 తోడేళ్ళతో పోరాడుతుంది