బ్రూక్లిన్, NY లోని ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ జంతుప్రదర్శనశాలలో జన్మించిన రెడ్ పాండాలు బహిరంగంగా ప్రవేశించారు! ఈ అరుదైన పిల్లలు త్వరగా ఇంటర్నెట్ ప్రసిద్ధి చెందారు, మరియు ఎందుకు చూడటం సులభం…

ఎరుపు పాండా wcs ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ జూ

ఈ వేసవిలో WCS (వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ) ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ జంతుప్రదర్శనశాలలో రెండు ఎర్ర పాండా పిల్లలు, ఒక మగ మరియు ఒక ఆడవారు జన్మించారు మరియు వారి బహిరంగ ప్రవేశం చేశారు.

బ్రూక్లిన్ NY లోని ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ జంతుప్రదర్శనశాలలోని రెడ్ పాండాలు హిమాలయాల తూర్పు భాగం నుండి వచ్చిన ఒక ఉపజాతి మరియు వీటిని స్టయాన్ యొక్క రెడ్ పాండా (ఐలురస్ ఫుల్గెన్స్ స్టయాని) అని పిలుస్తారు. వారి స్థానిక ఆవాసాలు, ప్రత్యేకంగా, దక్షిణ చైనా మరియు ఉత్తర బర్మా.వెస్ట్రన్ రెడ్ పాండా (ఐలురస్ ఫుల్గెన్స్ ఫుల్జెన్స్) కంటే పొడవైన శీతాకాలపు కోటు, పెద్ద పుర్రె, మరింత బలంగా వంగిన నుదిటి మరియు ముదురు రంగు కలిగి ఉన్నట్లు స్టయాన్ యొక్క రెడ్ పాండా గుర్తించబడింది.WCS (వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ) ప్రాస్పెక్ట్ పార్క్ జంతుప్రదర్శనశాలలో రెండు ఎర్ర పాండా పిల్లలు, ఒక మగ మరియు ఒక ఆడ పిల్లలు జన్మించారు…

ద్వారా జూబోర్న్స్ పై సోమవారం, నవంబర్ 30, 2015