రస్టీ-మచ్చల పిల్లిని కలవండి. ఇది ఆసియాలో అతిచిన్న అడవి పిల్లి మరియు బహుశా ప్రపంచం.

అరుదైన పిల్లి మీ సగటు హౌస్‌క్యాట్‌తో సమానంగా కనిపిస్తుంది. ఇది భూమిపై అతిచిన్న పిల్లి కావచ్చు, దీనికి మాత్రమే ప్రత్యర్థి నల్ల పాదం పిల్లి ఆఫ్రికా, అడవి పిల్లి యొక్క మరొక చిన్న జాతి.
రస్టీ-మచ్చల పిల్లి - మార్లే హేల్ ఫోటో

మార్లే హేల్ ఫోటో.ఈ జాతి భారతదేశం మరియు శ్రీలంకలకు మాత్రమే చెందినది, మరియు వారి జనాభా దురదృష్టవశాత్తు క్షీణించింది. 10,000 కన్నా తక్కువ ప్రస్తుతం అడవిలో ఉన్నాయి, వాటి ప్రధాన నివాస, ఆకురాల్చే అడవులను నాశనం చేయడం వలన జనాభా నష్టం. పిల్లిని 2016 నుండి ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్‌లో నియర్ బెదిరింపుగా జాబితా చేశారు.

రస్టీ-మచ్చల పిల్లి: అరుదైన పిల్లి జాతిఈ చిన్న పిల్లిని BBC నుండి క్రింది వీడియోలో చూడండి:వాచ్ నెక్స్ట్: ఈగిల్ వైల్డ్ క్యాట్ పై దాడి చేస్తుంది